• OMIETKA
  NOVEJ
  GENERÁCIE
  Video - vodeodolnosť
  Video - paropriepustnosť
  Video - nasiakavosť
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=".tp-caption.slider-title,.slider-title{font-size:41px;font-family:Montserrat;color:rgb(255,255,255);text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none}"; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } if (setREVStartSize!==undefined) setREVStartSize( {c: '#rev_slider_2_1', responsiveLevels: [1240,1024,778,480], gridwidth: [1170,1024,778,480], gridheight: [550,450,500,500], sliderLayout: 'fullwidth'}); var revapi2, tpj; (function() { if (!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState)) document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad); else onLoad(); function onLoad() { if (tpj===undefined) { tpj = jQuery; if("on" == "on") tpj.noConflict();} if(tpj("#rev_slider_2_1").revolution == undefined){ revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_2_1"); }else{ revapi2 = tpj("#rev_slider_2_1").show().revolution({ sliderType:"hero", jsFileLocation:"//izonil.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/", sliderLayout:"fullwidth", dottedOverlay:"none", delay:9000, responsiveLevels:[1240,1024,778,480], visibilityLevels:[1240,1024,778,480], gridwidth:[1170,1024,778,480], gridheight:[550,450,500,500], lazyType:"none", shadow:0, spinner:"spinner0", autoHeight:"off", disableProgressBar:"on", hideThumbsOnMobile:"off", hideSliderAtLimit:0, hideCaptionAtLimit:0, hideAllCaptionAtLilmit:0, debugMode:false, fallbacks: { simplifyAll:"off", disableFocusListener:false, } }); }; /* END OF revapi call */ }; /* END OF ON LOAD FUNCTION */ }()); /* END OF WRAPPING FUNCTION */


O NÁS

 

Rok 1997 považujeme za neoficiálny začiatok našej firmy.

​Pre stavby obrovský problém pri záplavách a prudkých búrkach so silným dažďom predstavuje voda, ktorá vniká do domu a spôsobuje vážne problémy so statikou a tiež zdravotné problémy kvôli následne vznikajúcim plesniam. To nás inšpirovalo k tomu, aby sme vymysleli produkt, ktorý bude mať jedinečné vlastnosti, ktoré sa budú vedieť popasovať s dôsledkami aj takejto situácie. 

​Veľmi dôkladne sme preštudovali existujúce dostupné výrobky na trhu, ktoré mali riešiť uvedené problémy a reálne sme vyhodnotili ich funkčnosť. Záver, ku ktorému sme dospeli bol smutný, pretože dostupné výrobky neboli funkčné.

​Detailne sme analyzovali dôvody ich nefunkčnosti a dospeli sme k jednému konkrétnemu problému – všetky existujúce výrobky boli založené na nepriepustnej membráne prevažne latexovej povahy.

​Náš tím dospel k záveru, že vodeodolný výrobok, aby bol reálne funkčný minimálne 1 rok, musí byť paropriepustný.

Prvú generáciu nášho výrobku IZONIL sme vytvorili v roku 1999.

​V prvom roku sme si definovali 3 základné ciele:

– vodeodolnosť, paropriepustnosť a schopnosť vysúšania (sanácie) výrobku
– garancia funkčnosti výrobku minimálne 10 rokov
– nízka cena výrobku

V roku 1999 sme postavili našu prvú fabriku na Slovensku.

V roku 2000 sme začali so sériovou výrobou omietky s cieľom otestovať výrobok v reálnom živote, pretože laboratórne testy samy o sebe nereflektujú reálne podmienky.

V roku 2010, po 10 rokoch testovaní v tvrdých podmienkach, sme mohli zodpovedne prehlásiť, že náš výrobok spĺňa všetky stanovené ciele. Naša firma sa začala zaoberať globálnou obchodnou stratégiou.

V roku 2011 sme postavili našu fabriku vo Vietname.

V roku 2014 sme postavili fabriku v Indii.

V roku 2015 postavil náš partner fabriku v Číne na základe nášho know-how.

V súčasnosti sa IZONIL výrobky predávajú v Európe (Slovensko, Česko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Luxembursko, Poľsko a ďalšie) a v Ázii (Čína, Vietnam, India, Filipíny, Indonézia, Thajsko, Singapur, Hong Kong, Bangladéš a ďalšie ).

100% funkčnosť
Zlatá medaila 2017
Most Innovative producst
Netoxický naturálny výrobok
Vhodný pre použitie s pitnou vodou
 • SANAČNÁ A ZÁROVEŇ
  ODOLNÁ VOČI
  TLAKOVEJ VODE 1 BAR
  PDF - brožúra
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=".tp-caption.slider-title,.slider-title{font-size:41px;font-family:Montserrat;color:rgb(255,255,255);text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none}"; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } if (setREVStartSize!==undefined) setREVStartSize( {c: '#rev_slider_1_2', responsiveLevels: [1240,1024,778,480], gridwidth: [1170,1024,778,480], gridheight: [550,450,500,500], sliderLayout: 'fullwidth'}); var revapi1, tpj; (function() { if (!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState)) document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad); else onLoad(); function onLoad() { if (tpj===undefined) { tpj = jQuery; if("on" == "on") tpj.noConflict();} if(tpj("#rev_slider_1_2").revolution == undefined){ revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_1_2"); }else{ revapi1 = tpj("#rev_slider_1_2").show().revolution({ sliderType:"hero", jsFileLocation:"//izonil.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/", sliderLayout:"fullwidth", dottedOverlay:"none", delay:9000, responsiveLevels:[1240,1024,778,480], visibilityLevels:[1240,1024,778,480], gridwidth:[1170,1024,778,480], gridheight:[550,450,500,500], lazyType:"none", shadow:0, spinner:"spinner0", autoHeight:"off", disableProgressBar:"on", hideThumbsOnMobile:"off", hideSliderAtLimit:0, hideCaptionAtLimit:0, hideAllCaptionAtLilmit:0, debugMode:false, fallbacks: { simplifyAll:"off", disableFocusListener:false, } }); }; /* END OF revapi call */ }; /* END OF ON LOAD FUNCTION */ }()); /* END OF WRAPPING FUNCTION */

IZONIL SANAČNÁ A HYDROFÓBNA OMIETKA

V jednom kroku 100% vodonepriepustná (vodeodolná) a paropriepustné omietka s vysúšacím sanačným efektom.

POPIS

Extrémne vodonepriepustná (vodeodolná) suchá omietková zmes, ktorá vytvára po aplikácii vodonepriepustnú (vodeodolnú) vrstvu, ale zároveň zostáva parou priepustná s vysúšacím efektom. Špeciálna prísada Izocomponent zabezpečuje výnimočné vlastnosti produktu. Izocomponent je vyrábaný výhradne z prírodných materiálov. Vodeodolná a Paropriepustná omietka IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA je dlhodobým riešením problémov s prenikaním vody do budov. Neobsahuje žiadne škodlivé alebo horľavé látky, je priateľská k životnému prostrediu. Preto je používaná tiež pri izolácii vodných nádrží pretože je certifikovaná pre styk s pitnou vodou.

VÝHODY

⨀ Prvá omietka na svete, ktorá je 100% vodeodolná a zároveň paropriepustná

⨀ Odolná voči vodnému tlaku 1 BAR (EN 12390-8, testovacia metóda upravená z 5 BAR na 1 BAR)

⨀ Prienik vody <1 mm za 72 hodín pod tlakom 1 BAR

⨀ Súčasne plní funkciu sanačno – renovačnej omietky (EN 998-1)

⨀ Spĺňa požiadavky Európskej únie na štandardnú omietku a sanačnú omietku

⨀ Koeficient priepustnosti vodnej pary (μ-hodnota) <12

⨀ Výborná priľnavosť, minimálny odpad pri aplikácii

⨀ Síre odolná, prevencia proti kryštalizácii solí

⨀ Možnosť nanášania na mokrý povrch

⨀ Môže sa nanášať ručne alebo omietacím strojom

⨀ Vhodná na nadzemnú a podzemnú izoláciu

⨀ Vhodná na použitie z pozitívnej i negatívnej strany

⨀ Netoxický produkt, použiteľný v priamom styku s pitnou vodou

POUŽITIE

⨀ Na úplnú hydroizoláciu pivnice, šácht a podzemných stavieb od podzemných vôd

⨀ Na rekonštrukciu omietok starých budov a hydroizoláciu existujúcich navlhnutých stavieb

⨀ Odoláva nielen vode, ale aj ledkovým soliam – soľným výkvetom

⨀ Pri novostavbách na izoláciu soklových častí proti podzemnej vode

⨀ Na hydroizoláciu kúpeľní, sprchovacích kútov, na zabránenie zatekaniu vody medzi poschodiami

⨀ Na hydroizoláciu betónových vaní nadrozmerných veľkostí, bazénov a pivníc

DOSTUPNÉ VERZIE

⨀  IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA – JEMNÁ (zrnitosť 0 – 0.6 mm)

⨀  IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA – HRUBÁ (zrnitosť 0 – 2.0 mm)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Vzhľad / farba

Prášok / šedý / sivý

Chemické zloženie

Pojivo (Portlandský cement), plnivo (kremičitý piesek), prírodná prísada na báze unikátnej technológie (Izocomponent)

Hustota stvrdnutej malty

1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³

​Hrúbka vrstvy

Jedna vrstva od 10 mm do 15 mm. Max. 3 vrstvy v celkovej hrúbke 30 mm

Spotreba / výdatnosť

1 m² s hrúbkou 10 mm = 12,5 kg suchej omietky

40 kg suchej omietky = 3.2 m² s hrúbkou 10 mm

1 m² s hrúbkou 20 mm = 25 kg suchej omietky

40 kg suchej omietky = 1,6 m² s hrúbkou 20 mm

Balenie

25 kg vrece

Životnosť

Minimálne 18 mesiacov v prípade skladovania v suchých podmienkach

Hĺbka prienikuvody do vytvrdnutej omietky 

≤ 1 mm (pod tlakom 1 BAR)

Difúzny odpor vodnej pary, koeficient (µ)

< 12

GARANCIA

⨀  Garancia 100% funkčnosti výrobcom – minimálne 10 let

⨀  IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA a prísada Izocomponent sa vyrába na Slovensku.

 • 100%
  FUNKČNÉ RIEŠENIE
  PROBLÉMOV
  VLHKÝCH STIEN -
  V JEDNOM KROKU
  Video - miešanie
  Video - aplikácia
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=".tp-caption.slider-title,.slider-title{font-size:41px;font-family:Montserrat;color:rgb(255,255,255);text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none}"; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } if (setREVStartSize!==undefined) setREVStartSize( {c: '#rev_slider_3_3', responsiveLevels: [1240,1024,778,480], gridwidth: [1170,1024,778,480], gridheight: [550,450,500,500], sliderLayout: 'fullwidth'}); var revapi3, tpj; (function() { if (!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState)) document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad); else onLoad(); function onLoad() { if (tpj===undefined) { tpj = jQuery; if("on" == "on") tpj.noConflict();} if(tpj("#rev_slider_3_3").revolution == undefined){ revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_3_3"); }else{ revapi3 = tpj("#rev_slider_3_3").show().revolution({ sliderType:"hero", jsFileLocation:"//izonil.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/", sliderLayout:"fullwidth", dottedOverlay:"none", delay:9000, responsiveLevels:[1240,1024,778,480], visibilityLevels:[1240,1024,778,480], gridwidth:[1170,1024,778,480], gridheight:[550,450,500,500], lazyType:"none", shadow:0, spinner:"spinner0", autoHeight:"off", disableProgressBar:"on", hideThumbsOnMobile:"off", hideSliderAtLimit:0, hideCaptionAtLimit:0, hideAllCaptionAtLilmit:0, debugMode:false, fallbacks: { simplifyAll:"off", disableFocusListener:false, } }); }; /* END OF revapi call */ }; /* END OF ON LOAD FUNCTION */ }()); /* END OF WRAPPING FUNCTION */

APLIKÁCIA

 

PRÍPRAVA PODKLADU PRED NANÁŠANÍM OMIETKY

​Povrch pred nanesením IZONIL SANAČNEJ HYDROFÓBNEJ OMIETKY musí byť pevný, zbavený voľných častí a náterov a primerane zvlhčený. Nesmie byť mastný, kyslý, hydrofóbny ani na alkoholovej báze.

 

PRÍPRAVA OMIETKOVEJ ZMESI

IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA sa pripravuje stálym miešaním v samospádovej miešačke (doba miešania 10 minút), resp. ručným elektrickým miešadlom (doba miešanie 5 minút, potom sa nechá zmes na 5 minút odstáť a potom znovu zamiešať po dobu 1 minúty). Na jedno 25 kg vrece omietkové zmesi je potrebné použiť 4 – 4,7 litrov čistej vody. Zmes sa musí spracovať do 3 hodín. Odporúča sa použiť samospádovú miešačku alebo elektrické miešacie zariadenie nastavené na minimálny stupeň otáčok z dôvodu hydrofóbnej schopnosti omietky.

DO NAMIEŠANEJ OMIETKY SA NESMIE NIČ PRIDÁVAŤ!

NANÁŠANIE OMIETKOVEJ ZMESI

IZONIL SANAČNÁ HYDROFÓBNA OMIETKA sa nanáša na pripravený povrch ručne (naťahuje hladidlom) alebo strojovo (obvykle), maximálne v troch vrstvách v celkovej hrúbke omietky od 10 do 30 mm. Celková hrúbka omietky sa určí podľa stupňa zaťaženia muriva vlhkosti. Pri nanášaní len jednej vrstvy je hrúbka omietky v rozsahu 10 mm-15mm. Plochu každej vrstvy pred nanesením ďalšej vrstvy je potreba jemne zdrsniť. Jednotlivé vrstvy sa nanášajú na pripravený povrch po 24 hodinách.

STAROSTLIVOSŤ (OŠETRENIE) PO NANESENÍ OMIETKOVEJ ZMESI

Je dôležité, aby sa zabránilo príliš rýchlemu vyschnutiu IZONIL SANAČNEJ HYDROFÓBNEJ OMIETKY, pretože optimálnu vlhkosť umožňuje nepretržitú hydratáciu cementového materiálu a minimalizáciu praskanie. Po nanesení poslednej vrstvy je potrebná v prípade suchého a veterného prostredia, resp. priameho slnečného žiarenia, povrch omietky jemne zvlhčiť v priebehu 7 dní. Posledná vrstva môže byť po finálnom vyhladení natretá interiérovou, alebo exteriérovou farbou, alebo obložená kachličkami. V prípade kachličiek treba omietku zdrsniť.

 

ČISTENIE

Na čistenie nezatvrdnutého materiálu sa používa čistá voda. Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť len mechanicky.

 

DÔLEŽITÉ

Pri omietaní extrémne vlhkého muriva IZONIL SANAČNOU HYDROFÓBNOU OMIETKOU, môže dôjsť k agregácii vodných kvapôčok na povrch omietky. Je to prirodzené vytlačeniu vody z okolia a kvapky zmiznú po vytvrdnutí omietky. Jednotlivé parametre pri príprave omietky uvedenej v bode Spôsob a podmienky použitia sa môžu meniť v závislosti na krajine, podnebí a okolitého prostredia, v ktorom sa omietka aplikuje. Prispôsobíme parametre pre vaše podmienky a prostredie. Prosím kontaktujte nás.

 • OMIETKA
  NOVEJ
  GENERÁCIE
  Referencie
var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=".tp-caption.slider-title,.slider-title{font-size:41px;font-family:Montserrat;color:rgb(255,255,255);text-decoration:none;background-color:transparent;border-width:0px;border-color:rgb(0,0,0);border-style:none;text-shadow:none}"; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = "" + htmlDivCss + ""; document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(htmlDiv.childNodes[0]); } if (setREVStartSize!==undefined) setREVStartSize( {c: '#rev_slider_4_4', responsiveLevels: [1240,1024,778,480], gridwidth: [1170,1024,778,480], gridheight: [550,450,500,500], sliderLayout: 'fullwidth'}); var revapi4, tpj; (function() { if (!/loaded|interactive|complete/.test(document.readyState)) document.addEventListener("DOMContentLoaded",onLoad); else onLoad(); function onLoad() { if (tpj===undefined) { tpj = jQuery; if("on" == "on") tpj.noConflict();} if(tpj("#rev_slider_4_4").revolution == undefined){ revslider_showDoubleJqueryError("#rev_slider_4_4"); }else{ revapi4 = tpj("#rev_slider_4_4").show().revolution({ sliderType:"hero", jsFileLocation:"//izonil.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/", sliderLayout:"fullwidth", dottedOverlay:"none", delay:9000, responsiveLevels:[1240,1024,778,480], visibilityLevels:[1240,1024,778,480], gridwidth:[1170,1024,778,480], gridheight:[550,450,500,500], lazyType:"none", shadow:0, spinner:"spinner0", autoHeight:"off", disableProgressBar:"on", hideThumbsOnMobile:"off", hideSliderAtLimit:0, hideCaptionAtLimit:0, hideAllCaptionAtLilmit:0, debugMode:false, fallbacks: { simplifyAll:"off", disableFocusListener:false, } }); }; /* END OF revapi call */ }; /* END OF ON LOAD FUNCTION */ }()); /* END OF WRAPPING FUNCTION */

KONTAKT

RBL TRADE logo

RBL TRADE s.r.o.

Štefániková 81
085 01 Bardejov
Slovakia
IČO: 50226606
DIČ: SK2120231828

Telefón: +421 910 484 800
Email: office@rbl-trade.com
Web: www.rbl-trade.com

  Meno
  Email
  Telefón
  Správa

  IZONIL môžete kúpiť tu:

  IZONIL Banská Bystrica
  MPL Trading spol. s.r.o.

  Zvolenská cesta 61A
  974 01 Banská Bystrica

  Telefón: +421 917 673 605
  E-mail: bb@mpl.sk

  IZONIL Bratislava
  MPL Stavebniny

  Galvaniho 8
  821 04 Bratislava

  Telefón: +421 914 326 090
  E-mail: objednavky@mpl.sk

  IZONIL Dvory nad Žitavou
  Stavebniny STAV-MAT
  Kolťanská cesta 9

  941 31 Dvory nad Žitavou

  Telefón: +421 902 842 342
  E-mail: info@stav-mat.sk

  IZONIL Košice
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Rastislavova 96/A

  040 01 Košice

  Telefón: +421 903 777 463
  E-mail: ke@mpl.sk

  IZONIL Levice
  STAVIVÁ – Garaj, s.r.o.

  Dostojevského 826
  934 01 Levice

  Telefón: +421 366 316 585
  E-mail: oj11@staviva.sk

  IZONIL Michalovce
  Tripark s.r.o.

  Priemyselná 5813
  071 01 Michalovce

  Telefón: +421 566 420 343
  Mobil: +421 907 954 980
  E-mail: info@tripark.sk

  IZONIL Nové Zámky
  MPL STAVEBNINY
  Výpalisko 12/B

  940 01 Nové Zámky

  Telefón: +421 914 326 087
  E-mail: nz@mpl.sk

  IZONIL Poprad
  Carlex Slovakia s.r.o.
  Oravská 1159/38

  058 01 Poprad

  Telefón: +421 911 336 880
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Považská Bystrica
  Raven a.s.
  Považské Podhradie 342

  017 04 Považská Bystrica

  Telefón: +421 424 330 653
  Mobil: +421 915 737 263
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Rožňava
  BAGIRA Stavebniny

  Šafárikova 112A
  048 01 Rožňava

  Telefón: +421 587 322 995

  IZONIL Senica
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Priemyselná 277

  905 01 Senica

  Telefón: +421 908 791 539
  E-mail: senica@mpl.sk

  IZONIL Šahy
  STAVIVÁ – Garaj s.r.o.
  Slovenského národného povstania 930/56

  930 01 Šahy

  Telefón: +421 367 711 199
  E-mail: oj14@staviva.sk

  IZONIL Štúrovo
  STAVMAX
  Kozmonautov 10

  943 01 Štúrovo

  Telefón: +421 905 878 264
  E-mail: stavmax.stavmax@centrum.sk

  IZONIL Topoľčany
  Stavebniny Hayden
  Pod Kalváriou 30

  955 01 Topoľčany

  Telefón: +421 38/532 10 08
  E-mail: info@stavebninyhayden.sk

  IZONIL Trnava
  MPL Stavebniny

  Mikovíniho 4
  917 01 Trnava

  Telefón: +421 335 533 208
  E-mail: info@mpltt.sk

  IZONIL Veľké Úľany
  Stavebniny Konečná
  Janovská cesta 1

  925 22 Veľké Úľany

  Telefón: +421 317 878 400
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Zlaté Moravce
  Alojz Pánik – STAVEX
  Sládkovičova 461/47

  953 03 Zlaté Moravce

  Telefón: +421 377 832 326
  E-mail: stavex@stavex.sk

  IZONIL Žiar nad Hronom
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Priemyselná 23, Ladomerská Vieska

  965 01 Žiar nad Hronom

  Telefón: +421 911 434 312
  E-mail: zh@mpl.sk

  IZONIL Žilina
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Bánovecká cesta 5

  010 01 Žilina

  Telefón: +421 903 463 267
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Bardejov
  Stavebniny u Mareka
  Priemyselná 3006

  085 01 Bardejov

  Telefón: +421 940 948 392
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Dolný Ohaj
  VLADAP Plus s.r.o.
  Hlavná 125

  941 43 Dolný Ohaj

  Telefón: +421 907 897 764
  E-mail: vladapplus@gmail.com

  IZONIL Hurbanovo
  Instav – Bohatá s.r.o.
  Imeľská 2871

  947 03 Hurbanovo

  Telefón: +421 905 550 091
  E-mail: instav.bohata@zoznam.sk

  IZONIL Košice
  ASUAN a.s.
  Magnezitárska 5

  040 13 Košice

  Telefón: +421 557 293 408
  E-mail: asuan@asuan.sk
  Web: www.asuan.sk

  IZONIL Malacky
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Dielenská 14

  901 01 Malacky

  Telefón: +421 908 720 299
  E-mail: malacky@mpl.sk

  IZONIL Nitra
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Bratislavská cesta 19/A

  949 01 Nitra

  Telefón: +421 914 326 081
  E-mail: nr@mpl.sk

  IZONIL Piešťany
  MPL Espace s.r.o.
  Priemyselná 6

  921 01 Piešťany

  Telefón: +421 903 714 730
  E-mail: stavebniny@mplpn.sk

  IZONIL Poprad
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Teplická 34

  058 01 Poprad

  Telefón: +421 903 246 664
  E-mail: pp@mpl.sk

  IZONIL Prešov
  MPL Trading spol. s.r.o.
  Maybaumova 7963

  080 01 Prešov

  Telefón: +421 917 673 606
  E-mail: po@mpl.sk

  IZONIL Rybany
  MPL Stavro s.r.o.
  Areál železničnej stanice

  956 36 Rybany

  Telefón: +421 903 899 130
  E-mail: rybany@mplstavro.sk

  IZONIL Svidník
  Stavebniny Winker
  Stropkovská 474

  089 01 Svidník

  Telefón: +421 903 630 290
  E-mail: office@rbl-trade.com

  IZONIL Štúrovo
  STAV – PIPO s.r.o.
  Továrenská cesta 2

  943 01 Štúrovo

  Telefón: +421 905 171 973 
  E-mail: stavpipo@gmail.com

  IZONIL Štúrovo
  Stavebniny Svajda
  Komenského 330

  943 01 Štúrovo

  Telefón: +421 905 572 564

  IZONIL Trenčín
  MPL Stavro s.r.o.
  Rybárska 3

  911 01 Trenčín

  Telefón: +421 326 582 354
  E-mail: tn-rybarska@mplstavro.sk

  IZONIL Veľké Ripňany
  Stavebniny Kupec
  Topoľčianska 363

  956 07 Veľké Ripňany

  Telefón: +421 907 390 871
  E-mail: stavebniny@stavebninykupec.sk

  IZONIL Vráble
  STAVEBNINY M+M
  Hlavná 22

  952 01 Horný Ohaj

  Telefón: +421 907 253 208
  E-mail: stavebninymm@gmail.com

  IZONIL Zvolen
  MPL Stavebniny

  Neresnická 5
  960 01 Zvolen

  Telefón: +421 455 335 316
  E-mail: zv@mpl.sk

  IZONIL Žiar nad Hronom
  Staviva Garaj
  Ladomerská Vieska 278

  965 01 Ladomerská Vieska

  Telefón: +421 456 727 028
  E-mail: oj15@staviva.sk

  IZONIL Hurbanovo
  Instav-Bohatá, s.r.o.
  Imeľská 2871/5
  947 03 Hurbanovo

  Tel: +421 905 550 091
  E-mail: instav.bohata@zoznam.sk instav.bohata@gmail.com

  IZONIL Kolárovo
  BA-MY stav s.r.o.
  Železničný rad 10
  946 03 Kolárovo

  Tel.: +421 905 612 223
  E-mail: info@tima.sk